Disponibles els vídeos de la Jornada PATT ‘El paper de l’art en la transició agroecològica’

Disponibles els vídeos de la Jornada PATT ‘El paper de l’art en la transició agroecològica’

Organitzada per la diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB) amb la col·laboració de Campo Adentro / Inland, el 22 de març (2019) va tenir lloc la Jornada El paper de l’art en la transició agroecològica en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Vídeos de les sessions

 

Jornada PATT ‘El paper de l’art en la transició agroecològica’, 22 de març a Barcelona

Jornada PATT ‘El paper de l’art en la transició agroecològica’, 22 de març a Barcelona

Barcelona, 22 de març de 2019 de 16h30 a 19h45

Jornada PATT (veure programa)

En els darrers anys tant des de projectes agroecològics com des del món artístic s’ha fet èmfasi en la necessitat d’utilitzar diferents llenguatges per vincular el territori amb les persones, tant per revaloritzar el món agrícola, ramader i pesquer, com per acostar la seva realitat a les persones consumidores. Les intervencions artístiques que lliguen agricultura, territori i art poden ser accions que interroguen i analitzen la realitat a la vegada que la mobilitzen. Aquestes intervencions poden provocar canvis en l’imaginari col·lectiu que facilitin la dinamització del sector agrari cap a processos de transició agroecològica tot promovent un sistema alimentari més sostenible i culturalment vinculat al territori, a la vegada que contribueixen a la viabilitat econòmica dels projectes.

L’objectiu d’aquesta jornada és el de donar a conèixer i reflexionar sobre com les intervencions artístiques poden catalitzar processos de transicions agroecològiques.

Lloc de realització

Espai Cuina del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona

Inscripcions

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’aquest enllaç: http://ves.cat/eoF7 Contacte: Sra. Ariadna Pomar León (Tel: 665 123 889 – A/e: ariadna@arrandeterra.org)

També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Organitza
Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB).

Col·labora
Inland / Campo Adentro
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

 


				
					
Disponibles els vídeos de la Jornada PATT ‘Menjadors escolars ecològics o agroecologia escolar?’

Disponibles els vídeos de la Jornada PATT ‘Menjadors escolars ecològics o agroecologia escolar?’

Organitzada per la diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB) amb la col·laboració del Grvup Gresc@ (Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat), el 13 de desembre (2018) va tenir lloc la Jornada sobre Menjadors escolars ecològics o agroecologia escolar?  en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Vídeos de les sessions

Nou informe sobre Salut i Dret a l’Alimentació

Nou informe sobre Salut i Dret a l’Alimentació

La salut i el dret a una alimentació adequada són drets que es troben avalats i secundats per nombrosos tractats, acords i jurisprudència des del nivell internacional fins al local. No obstant, toti aquests compromisos, ens trobem davant d’una situació d’emergència a causa de l’ininterromput augment de la incidència de malalties cròniques relacionades amb una mala alimentació, la falta d’exercici físic, un entorn insalubre i la degradació de la natura. A més, hi ha un creixent nombre de persones que tenen dificultats per accedir a una alimentació saludable i sostenible, sent a més les més castigades per les malalties associades a la malnutrició: obesitat, cardiopaties, càncer, etc.Per això, des de les entitats pertanyents a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, es planteja la necessitat de treballar aquests temes per aprofundir en les mancances detectades a partir de la realització de l’informe “Polítiques alimentàries urbanes per a la Sostenibilitat. Anàlisi d’experiències a l’Estat espanyol, en un context internacional “, al març de 2018. Al seu torn, l’informe forma part del pla estratègic de la Xarxa que incideix en l’exigència de disposar d’estudis que permetin generar espais de treball i debat sobre temes d’importància estratègica per a la Xarxa i les entitats membre.El document Salut i Dret a l’Alimentació. Benestar, equitat i sostenibilitat a través de polítiques alimentàries locals és un esforç compartit per presentar les evidències científiques, els suports institucionals i jurídics, les experiències pràctiques i les alternatives actuals per, des de l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària, generar sistemes agroalimentaris locals que permetin assolir un alt nivell de benestar i salut per a tothom.

L’informe té com a objectiu fonamental sintetitzar el coneixement i les pràctiques existents al voltant de la salut i el dret a l’alimentació en l’àmbit municipal. Es presenta com un document de debat perquè entre totes -les entitats membre, professionals, tècnics, col·lectius i persones implicades en temes d’alimentació i agroecologia- elaborem noves polítiques que permetin que totes les persones puguin gaudir d’una alimentació sostenible i saludable.

Pots obtenir més informació i descarregar el document clicant aquí.

Jornada PATT ‘Menjadors escolars ecològics o agreocologia escolar?’, Barcelona, 13 de desembre

Jornada PATT ‘Menjadors escolars ecològics o agreocologia escolar?’, Barcelona, 13 de desembre

Barcelona, 13 de desembre de 17h a 20h

Jornada PATT (veure programa)

Actualment a Catalunya existeix un creixent volum d’experiències de menjadors escolars ecològics, uns projectes que aposten per la millora de la nutrició infantil i per la sostenibilitat ambiental i social, sovint acompanyades d’innovadores iniciatives pedagògiques en uns espais i temps tradicionalment no docents, com el pati o el menjador.

Amb aquesta jornada volem visibilitzar els punts forts i els obstacles d’aquestes experiències, així com les potencialitats de les noves tendències d’agroecologia escolar, que procuren anar més enllà de la simple compra d’aliments ecològics i dotar els centres educatius d’un projecte pedagògic i alimentari engrescador des d’una òptica agroecològica, de sostenibilitat i de transformació social.

Aquesta jornada tècnica es realitza en el marc de la V Edició del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica de la UAB (gener – juny 2019), i va adreçada a personal tècnic d’institucions i entitats que treballen en els àmbits escolars, agroalimentari i del desenvolupament local.

Lloc de realització

Casal de Joves Palau Alòs. Carrer de Sant Pere Més Baix, 55. BARCELONA

Inscripcions

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’aquest enllaç: http://ves.cat/enV9. Contacte: Ariadna Pomar León (Tel: 665 123 889 – A/e: ariadna@arrandeterra.org)

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Organitza
Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB).

Col·labora
Grup Gresc@. Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat
Arran de terra

Jornades ‘Polítiques Alimentàries, Ciutat i Salut’, Saragossa, 22 i 23 novembre

Jornades ‘Polítiques Alimentàries, Ciutat i Salut’, Saragossa, 22 i 23 novembre

La Red de Ciudades por la Agroecología celebrarà a Saragossa els propers 22 i 23 de novembre les seves segones jornades. Després de les jornades celebrades al setembre de 2017 a València amb el títol “Societat civil, alimentació i ciutats sostenibles”, el 2018 les jornades se centraran en la importància dels aspectes de salut en les polítiques alimentàries. Es posarà un especial accent en els impactes de la inequitat socioeconòmica en la salut, des de la perspectiva del dret a l’alimentació.

En les jornades es combinaran tallers al voltant de temàtiques tècniques relacionades amb polítiques alimentàries urbanes (articulació urbà-rural, protecció dels espais agraris, i centres d’apilament col·lectiu); espais oberts per a reunions i networking; microponències dels projectes que està desenvolupant la societat civil; i visites a iniciatives agroecològiques a la ciutat de Saragossa. L’activitat central serà el debat sobre “Salut i Dret a l’Alimentació”.

Les jornades acolliran, al seu torn, l’assemblea general de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, en què s’espera donar un especial impuls a la formalització i estructuració de la Xarxa.

En aquest enllaç podràs descarregar-te el programa provisional de l’esdeveniment: Programa_AsambleaRedCiudades_ZaragozaNov18_v3

La inscripció és gratuïta, però obligatòria. [Fes clic aquí per accedir al formulari online d’inscripció]

Si vols presentar una proposta de Micro-ponència sobre el projecte que estàs desenvolupant escriu explicant el títol del projecte, l’àmbit territorial i l’entitat promotora a red@ciudadesagroecologicas.eu abans del 15 d’octubre; i envia’ns el pòster, ja maquetat, abans del 12 de novembre.

Més informació sobre les jornades a www.ciudadesagroecologicas.eu/jornadasZGZ2018

Per a qualsevol dubte, escriu-nos a red@ciudadesagroecologicas.eu