Metodologia docent

El curs té un format semipresencial, que cobrirà 30 crèdits ECTS:

  • Part presencial (8 ECTS): 3 trobades de cap de setmana, que combinen visites a experiències referents, la posada en pràctica dels continguts i les metodologies participatives que es treballen en el material docent. A més, són un espai de relació entre les i els estudiants i també amb l’equip coordinador:
    • Àrea Metropolitana de Barcelona (gener): Visita al Parc Agrari del Baix Llobregat, i a iniciatives productives del territori, per conèixer experiències de gestió i de producció agrària en zones perirubanes (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat).
    • Catalunya Central (març): visita al projecte ‘Esporus, Centre de Conservació de la biodiversitat cultivada’, de recuperació i revalorització de varietats agrícoles tradicionals i a la cooperativa d’habitatge Cal Cases (Manresa, Barcelona).
    • Pallars (maig/juny): Visita de projectes en comarques de muntanya: Escola de Pastors, de promoció del relleu generacional i la viabilitat de la ramaderia extensiva, i de dignificació de l’ofici de pastor/a (Rialp, Pallars Sobirà); i projecte ‘Al teu Gust’, de posada en valor dels productes agroalimentaris locals de la zona i de vinculació de productors/es locals amb els sectors del comerç i la restauració (Tremp, Pallars Jussà).
  • Part virtual (16 ECTS): continguts teòrics i metodològics, en base a lectures i fòrums de debat on-line. Els continguts teòrics es bolcaran al seu torn en tasques relacionades amb els treballs pràctics del Treball de Final de Postgrau de cada alumne/a.
  • Treball de Final de Postgrau (6 ECTS): vinculat a projectes agroecològics reals, mitjançant convenis amb institucions públiques o privades. Es realitzaran des de l’inici del curs, amb tutories periòdiques on-line i espais de treball en els caps de setmana presencials.

semipresencial-i-online

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte.