Inscripcions

Actualment el període d’inscripcions està tancat.

S’obriran per la VI edició, el curs 2020-2021.

Procediment i dates:

El procés d’inscripció i matriculació es formalitza en dos períodes consecutius:

Inscripció, del 10 de juliol  al 10 de desembre. Per tramitar la inscripció on-line clica aquí. Aquelles persones que ho prefereixin també tenen l’opció de fer-ho presencialment a l’Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau de la UAB. Escriure a postgrado.dlae.uab@gmail.com amb el resguard d’haver realitzat la inscripció, el CV i la carta de motivació.

Matrícula, del 10 d’octubre al 15 de desembre. Un cop s’ha rebut l’admissió des de l’Escola de Postgrau.

Un cop cobertes les places lliures per aquesta convocatòria, o complert el termini d’inscripcions del 10 de desembre, les inscripcions rebudes a través de l’aplicatiu de l’Escola de Postgrau entraran en llista d’espera per a realitzar la matrícula.

Documentació requerida:

– Títol de grau universitari
– Expedient acadèmic
– DNI, NIE o passaport vigent
– Curriculum vitae
– Carta explicativa dels motius de l’interès en el Postgrau

Preus:

El preu de la matrícula és de 1.680€.
La matrícula és pel programa complet (30 crèdits ECTS).
A més, el procés d’inscripció formal comporta el pagament d’una taxa de 30,21€ (d’acord amb l’aprovat per la Comissió d’Economia del Consell Social de la UAB).

Contacta amb nosaltres: postgrado.dlae.uab@gmail.com

Terminis curs 2020-2021 (VI edició)

Primer període

Inscripció del 10/07/2020 al 10/12/2020

Matriculació del 10/10/2020 al 15/12/2020

Satellite4