Inscripcions

Procediment i dates:

Inscripció i matriculació: del 30 de maig al 14 de gener de 2024

Per tramitar la inscripció en línia clica aquí. Aquelles persones que ho prefereixin també tenen l’opció de fer-ho presencialment a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau de la UAB. Escriure a coordinacio.postgrau.dlae@uab.cat  amb el resguard d’haver realitzat la inscripció, el CV i la carta de motivació.

Per realitzar la matrícula, es podrà fer un cop s’ha rebut l’admissió des de l’Escola de Postgrau.

Un cop cobertes les places lliures per aquesta convocatòria, o complert el termini d’inscripcions, les inscripcions rebudes a través de l’aplicatiu de l’Escola de Postgrau entraran en llista d’espera per a realitzar la matrícula.

Documentació requerida:

– Títol de grau universitari
– Expedient acadèmic
– DNI, NIE o passaport vigent
– Currículum vitae
– Carta explicativa dels motius de l’interès en el Postgrau

Preus:

El preu de la matrícula és de 1.980€.
La matrícula és pel programa complet (30 crèdits ECTS).
A més, el procés d’inscripció formal comporta el pagament d’una taxa de 30,21€ (d’acord amb l’aprovat per la Comissió d’Economia del Consell Social de la UAB).

Admissió:

Es poden admetre alumnes sense títol universitari, sempre que justifiquin el seu interès i siguin admeses per la coordinació del Postgrau, amb el benentès que, en acabar el curs, en lloc d’un títol oficial de Postgrau rebran un diploma d’aprofitament dels estudis.

Contacta amb nosaltres:
coordinacio.postgrau.dlae@uab.cat

Terminis curs 2023-2024 (VIII edició)

Inscripció i matriculació: del 30 de maig al 14 de gener de 2024

Inici del curs: 15 de gener de 2024