Inscripcions

Procediment i dates:

Inscripció i matriculació: del 10 de juliol al 15 de desembre

Per tramitar la inscripció on-line clica aquí. Aquelles persones que ho prefereixin també tenen l’opció de fer-ho presencialment a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau de la UAB. Escriure a postgrado.dlae.uab@gmail.com amb el resguard d’haver realitzat la inscripció, el CV i la carta de motivació.

Per realitzar la matrícula, es podrà fer un cop s’ha rebut l’admissió des de l’Escola de Postgrau.

Un cop cobertes les places lliures per aquesta convocatòria, o complert el termini d’inscripcions del 15 de desembre, les inscripcions rebudes a través de l’aplicatiu de l’Escola de Postgrau entraran en llista d’espera per a realitzar la matrícula.

Documentació requerida:

– Títol de grau universitari
– Expedient acadèmic
– DNI, NIE o passaport vigent
– Curriculum vitae
– Carta explicativa dels motius de l’interès en el Postgrau

Preus:

El preu de la matrícula és de 1.680€.
La matrícula és pel programa complet (30 crèdits ECTS).
A més, el procés d’inscripció formal comporta el pagament d’una taxa de 30,21€ (d’acord amb l’aprovat per la Comissió d’Economia del Consell Social de la UAB).

Admissió:

Es poden admetre alumnes sense títol universitari, sempre que justifiquin el seu interès i siguin admeses per la coordinació del Postgrau, amb el benentès que, en acabar el curs, en lloc d’un títol oficial de Postgrau rebran un diploma d’aprofitament dels estudis

Contacta amb nosaltres: postgrado.dlae.uab@gmail.com

Terminis curs 2020-2021 (VI edició)

Inscripció i matriculació: del 10 de juliol al 15 de desembre de 2020

Inici del curs: 11 de gener de 2021