Presentació

El Diploma d’Especialització en Dinamització Local Agroecològica ha estat dissenyat pensant en professionals, activistes i estudiants interessats/des en formar-se per promoure la Transició Agroecològica als nostres territoris. Entre els anys 2015 i 2019 el Postgrau ha viscut una primera etapa de cinc edicions molt exitosa. Després d’un any de parada durant el 2020  i de tornar el 2021 amb continguts, col·laboracions i propostes renovades, entre gener i juny del 2022 tindrà lloc la VII Edició d’aquesta formació orientada a l’acció per transformar els Sistemes Alimentaris Locals en base a les propostes de l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària.

La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) és un nou paradigma de desenvolupament local basat en les propostes de l’Agroecologia. És, alhora, una metodologia innovadora per impulsar, en l’àmbit local i de forma participativa, la transició vers sistemes alimentaris més justos, més sans i més sostenibles. Per posar en marxa aquests “processos locals de Transició Agroecològica”, la DLAe posa al centre les necessitats i els reptes de la petita i mitjana pagesia; i impulsa dinàmiques àmplies i transversals de participació ciutadana per mobilitzar els agents, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals. D’aquesta manera, per mitjà de la DLAe no pretenem únicament transformar els sistemes alimentaris locals, sinó també promoure la cohesió i la justícia territorial i social, l’enfortiment de les comunitats locals i la conservació dels ecosistemes.

Per mitjà de la reconstrucció de la cadena alimentària des d’un enfocament d’equitat social i justícia ambiental, la perspectiva agroecològica planteja models de transició social i ecològica que transcendeixen l’alimentació. Planteja nous projectes de sostenibilitat lligats al territori i a la capacitat de les comunitats locals de decidir com i amb quina finalitat es gestionen alguns dels béns comuns més bàsics, com l’alimentació, la terra, les llavors o l’aigua.

En l’actual context d’emergència climàtica i crisi sistèmica, la necessitat de superar el model d’agricultura i alimentació dominant, fòssil i neoliberal, ha adquirit centralitat en el debat públic. El sorgiment recent en diferents països i territoris (també a l’Estat espanyol i Catalunya) de polítiques  alimentàries transformadores, integrals i intersectorials (com les estratègies alimentàries locals) ha de ser entès com una resposta a aquesta situació. I, alhora, com una oportunitat per a reconfigurar els protagonismes i les relacions de poder en els sistemes alimentaris i les comunitats locals.

En aquest context, la DLAe és una resposta a l’anhel de radicalitat democràtica i transició ecològica que estan expressant sectors cada vegada més amplis de la societat. No en va, l’enfocament de la DLAe posa molt èmfasi en promoure la participació ciutadana, tant en la identificació dels reptes que cal superar en l’àmbit local per avançar vers la Transició Agroecològica, com en el disseny i la implementació de les estratègies que han de permetre superar els reptes identificats.

Així doncs, el Diploma d’Especialització en Dinamització Local Agroecològica persegueix els següents objectius:

  • Dotar l’alumnat d’una base teòrica i pràctica sobre l’Agroecologia i les seves aplicacions en territoris rurals, urbans i periurbans.
  • Generar coneixement crític sobre les polítiques públiques, els sectors emergents i les formes d’afrontar els reptes de futur del sistema agroalimentari i dels territoris rurals, urbans i periurbans.
  • Capacitar l’alumnat per a la planificació, la posada en marxa i la gestió de projectes de Dinamització Local Agroecològica.
  • Preparar a l’alumnat per a la recerca orientada a l’acció, des d’una mirada integral sobre els sistemes agroalimentaris dels medis rural, urbà i periurbà.

Per a qualsevol dubte contacteu amb:

coordinacio.postgrau.dlae@uab.cat

Coordinació: Josep Espluga (IGOP-ARAG-UAB), Laura Calvet (Institut Metròpoli-UAB), Marina Di Masso (Càtedra d’Agroecologia-UVic), Ariadna Pomar (Arran de terra SCCL) i Ana Pardo (Arran de terra SCCL).

Direcció:
Josep Espluga (IGOP-ARAG-UAB) i Victòria Reyes (ICTA-UAB).