Presentació

La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) tracta de fer operatives les propostes teòriques de l’agroecologia, articulant les seves tres facetes: com a disciplina científica, com a conjunt de pràctiques de maneig agrari i com a moviment social transformador. És una proposta pràctica d’àmbit local per construir un sistema agroalimentari sostenible mitjançant la promoció de la sobirania alimentària, la cohesió territorial i social, la reproducció social de les comunitats locals i la conservació dels ecosistemes. En aquest procés de transició agroecològica, la DLAe tracta de mobilitzar els actors, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals.

A través de la reconstrucció de la cadena alimentària des d’un enfocament d’equitat social i justícia ambiental, la perspectiva agroecològica planteja models de transició social i ecològica que transcendeixen l’alimentació. Planteja nous projectes de sostenibilitat lligats al territori i a la capacitat de les comunitats locals de decidir com i amb quina finalitat es gestionen alguns dels béns comuns més bàsics, com l’alimentació, la terra, les llavors o l’aigua.

L’alimentació s’ha convertit en un important “punt de trobada temàtica” per a diferents processos i moviments socials i polítics alternatius. L’emergència en diferents països i territoris de polítiques integrals i intersectorials vinculades amb l’alimentació (com les estratègies alimentàries locals) obre un nou espai en el debat públic en què es reconfiguren els protagonismes i les relacions de poder. En aquest context, la DLAe apareix com una resposta a l’anhel de radicalitat democràtica que estan expressant sectors cada vegada més amplis de la societat. Des de l’enfocament de la DLAe s’insisteix en promoure la participació en la identificació i definició dels reptes a superar en el sector primari i l’àmbit local; en el disseny de les estratègies per a superar aquests reptes; i en la presa de decisions sobre quines mesures i estratègies s’implementaran i com.

 

Per això, en aquest curs ens dotarem dels següents objectius:

 

  • Dotar l’alumnat d’una base teòrica i pràctica sobre l’Agroecologia i les seves aplicacions en territoris rurals, periurbans i urbans.
  • Generar coneixement crític sobre les polítiques públiques, els sectors emergents i les formes d’afrontar els reptes de futur del sistema agroalimentari i els territoris rurals i periurbans.
  • Generar capacitats per a la planificació, la posada en marxa i la gestió de projectes de Dinamització Local Agroecològica.
  • Preparar a l’alumnat per a la investigació orientada a l’acció, des d’una mirada integral sobre el medi rural i periurbà.

Per a qualsevol dubte contacteu amb: postgrado.dlae.uab@gmail.com

Coordinació:
Daniel López (UPO), Guillem Tendero (Arran de terra / IGOP-UAB), Laura Calvet (IN3-UOC; ICTA-UAB), Marina Di Masso (UVic-UCC), Ariadna Pomar (Arran de terra)

Direcció:
Josep Espluga (IGOP-UAB / ARAG) i Victòria Reyes (ICTA-UAB).