Els passats dies 30 i 31 de maig i 1 de juny es va celebrar a Còrdova el VII Congrés Internacional d’Agroecologia. L’equip del postgrau en Dinamització Local Agroecològica de la UAB hi va ser per presentar una comunicació al Grup de Treball (GT) d’educació formal sobre “Xarxes multi-actor i nínxols d’innovació: formació universitària per a la dinamització local agroecològica”.


A més d’aquesta contribució col·lectiva, centrada en l’experiència del postgrau, les persones de l’equip van presentar investigacions pròpies en diferents grups de treball: “Polítiques públiques agroecològiques a Catalunya. Evolució, característiques i tendències de futur” (Josep Espluga, Marina Di Masso, Daniel López, Ariadna Pomar) (GT Institucions, polítiques públiques i Agroecologia), “Promoció i transversalització de la Sobirania Alimentària a la Universitat” (Josep Espluga) (GT Educació formal), “Avaluant la integralitat de les polítiques alimentàries urbanes a l’Estat espanyol “(Daniel López) (GT Agroecologia i ciutat. Polítiques públiques i propostes des dels moviments socials),” How can traditional agroecological knowledge Contribute to an agroecological transition? The case of CONECT-i platform “(Laura Calvet-Mir) (GT Biodiversitat agrícola, llavors, saviesa tradicional i nous coneixements per a la Sobirania alimentària), “Sistematizar la transició agroecològica “(Daniel López) (GT Investigació militant i participativa) i “Dones, crisi i alternatives socioeconòmiques: el paper de l’economia solidària “(Marina Di Masso) (GT Agroecologia i Economia Social i Solidària).

El congrés tenia per títol “Agroecología y Soberanía Alimentaria: (re)politizando los sistemas agroalimentarios”, ha estat organitzat per l’Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), juntament amb el Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia de la Universidad de Vigo i l’Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología (Osala).

Hi ha participat més de 400 persones d’arreu, destacant la presència de persones de l’Estat espanyol i de llatinoamèrica. Durant els tres dies hi ha hagut 18 grups de treball paral·lels i diversos debats i taules rodones. Tots els espais han estat un espai de trobada entre pagesia, i sobretot moviments socials i acadèmia.

Més informació: http://www.osala-agroecologia.org/vii-congreso-internacional-de-agroecologia/