La salut i el dret a una alimentació adequada són drets que es troben avalats i secundats per nombrosos tractats, acords i jurisprudència des del nivell internacional fins al local. No obstant, toti aquests compromisos, ens trobem davant d’una situació d’emergència a causa de l’ininterromput augment de la incidència de malalties cròniques relacionades amb una mala alimentació, la falta d’exercici físic, un entorn insalubre i la degradació de la natura. A més, hi ha un creixent nombre de persones que tenen dificultats per accedir a una alimentació saludable i sostenible, sent a més les més castigades per les malalties associades a la malnutrició: obesitat, cardiopaties, càncer, etc.Per això, des de les entitats pertanyents a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, es planteja la necessitat de treballar aquests temes per aprofundir en les mancances detectades a partir de la realització de l’informe “Polítiques alimentàries urbanes per a la Sostenibilitat. Anàlisi d’experiències a l’Estat espanyol, en un context internacional “, al març de 2018. Al seu torn, l’informe forma part del pla estratègic de la Xarxa que incideix en l’exigència de disposar d’estudis que permetin generar espais de treball i debat sobre temes d’importància estratègica per a la Xarxa i les entitats membre.El document Salut i Dret a l’Alimentació. Benestar, equitat i sostenibilitat a través de polítiques alimentàries locals és un esforç compartit per presentar les evidències científiques, els suports institucionals i jurídics, les experiències pràctiques i les alternatives actuals per, des de l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària, generar sistemes agroalimentaris locals que permetin assolir un alt nivell de benestar i salut per a tothom.

L’informe té com a objectiu fonamental sintetitzar el coneixement i les pràctiques existents al voltant de la salut i el dret a l’alimentació en l’àmbit municipal. Es presenta com un document de debat perquè entre totes -les entitats membre, professionals, tècnics, col·lectius i persones implicades en temes d’alimentació i agroecologia- elaborem noves polítiques que permetin que totes les persones puguin gaudir d’una alimentació sostenible i saludable.

Pots obtenir més informació i descarregar el document clicant aquí.