Equip coordinador

La Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica és una iniciativa formativa promoguda, organitzada i coordinada per un equip transdisciplinar integrat per sis persones vinculades a dos instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona (l’Institut de Govern i Polítiques Públiques -IGOP- i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals -ICTA-) i a una cooperativa de treball associat. Les sis persones que integren l’equip promotor del postgrau compten amb una dilatada experiència activista i professional, i amb un reconegut coneixement expert en els àmbits que constitueixen el cos teòric i metodològic de la Dinamització Local Agroecològica.

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), creat el 2001, és un institut universitari i interdisciplinari d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Reuneix professorat i investigadors/es de diferents disciplines científiques (ciències socials, ciències polítiques i sociologia, principalment, però també geografia, economia, antropologia i ciències ambientals, entre d’altres). El principal objectiu de l’IGOP és ser un espai de debat, generació i intercanvi de coneixement, compromès amb el rigor i l’excel·lència científica. I vol ser, alhora, un espai de formació, d’aprenentatge mutu i d’intervenció en els processos de transformació social, en complicitat amb els agents socials que treballen sobre el terreny.

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), creat el 1996, té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que es deriven de la seva interacció amb la societat. La visió de l’ICTA és la d’esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d’Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents agents socials, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

Arran de terra SCCL és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre formada per persones amb una formació acadèmica interdisciplinar, que integra aportacions de les ciències naturals i les ciències socials, i amb una dilatada experiència laboral en recerca, divulgació, formació i dinamització d’iniciatives locals de Transició Agroecològica

pep-espluga

Josep Lluís Espluga Trenc
(IGOP)

Co-director acadèmic del postgrau i coordinador del Mòdul 2, sobre Metodologies d’investigació-acció per a la Transició Agroecològica. És professor del Departament de Sociologia de la UAB i investigador de l’IGOP. És Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i Doctor en Sociologia. Està especialitzat en sociologia de la salut, territori i medi ambient, amb particular èmfasi en la percepció social del risc, els conflictes socioambientals i la participació ciutadana, matèries sobre les quals ha impartit docència en diversos graus universitaris (Ciències Ambientals, Biotecnologia, Relacions Laborals, Periodisme i Sociologia). És col·laborador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB) i coordinador del Minor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global de la UAB.

viky

Victòria Reyes-García
(ICTA)

Co-directora acadèmica del postgrau. És Doctora en Antropologia i investigadora ICREA a l’ICTA-UAB. La seva recerca se centra en els beneficis generats pel coneixement ecològic local i en els efectes que l’economia de mercat provoca en aquest coneixement. És coordinadora del Laboratori de Etnoecologia a l’ICTA-UAB, i té una àmplia experiència en investigacions multidisciplinars col·laboratives amb antropòlegs culturals i físics, agrònoms, biòlegs i economistes. Té més de cinquanta publicacions en revistes indexades i actualment coordina projectes de recerca a Bolívia, Índia i Espanya.

guillem

Guillem Tendero Acin
(Arran de terra)

Coordinador del Mòdul 1, sobre Sistema Alimentari global, Agroecologia i Sobirania Alimentària. És soci fundador de la cooperativa de treball associat sense ànim de lucre Arran de terra, des d’on desenvolupa la seva activitat professional des del 2016. És Llicenciat en Ciències Ambientals i té un Màster en Estudis Ambientals per la UAB. Ha treballat en diversos projectes nacionals i europeus de recerca, així com en nombroses iniciatives de formació, sensibilització i divulgació. Ha escrit nombrosos articles i és coautor de diversos manuals i llibres sobre Agroecologia, Sobirania Alimentària i Dinamització Local Agroecològica. Les seves línies de treball es centren en la promoció de l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i la Dinamització Local Agroecològica

Correu electrònic: guillem@arrandeterra.org

Web: https://www.arrandeterra.org/

IMG-20200118-WA0007_red

Laura Calvet Mir
(ICTA-UAB)

Coordinadora del Mòdul 3, sobre El Coneixement Ecològic Tradicional en la Transició Agroecològica. És coordinadora de recerca del projecte LICCI (Indicadors Locals dels Impactes del Canvi Climàtic, www.licci.eu) a l’ICTA (UAB) i investigadora vinculada a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. És llicenciada i doctora en Ciències Ambientals per la UAB. Ha treballat en projectes interdisciplinars nacionals i internacionals des de 2007 amb antropòlegs, sociòlegs, biòlegs, agrònoms, economistes, urbanistes i arquitectes paisatgistes, entre d’altres. Les seves línies d’investigació se centren en l’agroecologia, l’etnoecologia, el coneixement ecològic tradicional, el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, els serveis dels ecosistemes, l’ecologia política, i l’anàlisi de xarxes socials per millorar la governança dels recursos naturals.

Correu electrònic: lcalvetmir@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7022-6342
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Laura_Calvet-Mir
Google scholar page: https://scholar.google.es/citations?user=6-8lH5wAAAAJ&hl=ca

 

foto-cv

Marina Di Masso Tarditti
(ICTA – UAB)

Coordinadora del Mòdul 4, sobre Sistemes Alimentaris Alternatius per a la Transició Agroecològica. És investigadora a la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic i membre de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures i del grup de recerca en Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives de la mateixa universitat. Llicenciada en Ciències Ambientals i Doctora en Sociologia. Especialitzada en sistemes agroalimentaris alternatius, els seus interessos se centren en les sinèrgies entre l’agroecologia i altres perspectives d’economia crítica, en particular amb l’economia feminista, per a la promoció d’alternatives socioeconòmiques àmplies. Recentment ha coordinat el projecte ‘Crisi i alternatives en femení’, sobre els impactes de la crisi en les dones a Catalunya i la construcció d’alternatives des de l’economia social i solidària. És col·laboradora del Màster interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària.

Correu electrònic: madimasso@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3756-1333


ari

Ariadna Pomar León
(Arran de terra)

Coordinadora del Mòdul 5, dedicat als Treballs Finals de Postgrau. Sòcia fundadora de la cooperativa de treball associat sense ànim de lucre Arran de terra, des d’on realitza la seva activitat professional des de 2016. Llicenciada en Ciències Ambientals, té un Màster en Participació i Polítiques Locals per la UAB. Ha participat en diversos projectes d’investigació, així com en iniciatives de formació, divulgació i sensibilització entorn a la sostenibilitat i l’Agroecologia. Actualment les seves línies de treball se centren en la promoció de la Dinamització Local Agroecològica, l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i l’Economia Social i Solidària.

Correu electrònic: ariadna@arrandeterra.org
Web: https://www.arrandeterra.org/