Equip coordinador

El Diploma d’Especialització en Dinamització Local Agroecològica és una iniciativa formativa promoguda, organitzada i coordinada per un equip transdisciplinar integrat per sis persones vinculades a dos instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona (l’Institut de Govern i Polítiques Públiques -IGOP- i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals -ICTA-) i a una cooperativa de treball associat. Les sis persones que integren l’equip promotor del postgrau compten amb una dilatada experiència activista i professional, i amb un reconegut coneixement expert en els àmbits que constitueixen el cos teòric i metodològic de la Dinamització Local Agroecològica.

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), creat el 2001, és un institut universitari i interdisciplinari d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Reuneix professorat i investigadors/es de diferents disciplines científiques (ciències socials, ciències polítiques i sociologia, principalment, però també geografia, economia, antropologia i ciències ambientals, entre d’altres). El principal objectiu de l’IGOP és ser un espai de debat, generació i intercanvi de coneixement, compromès amb el rigor i l’excel·lència científica. I vol ser, alhora, un espai de formació, d’aprenentatge mutu i d’intervenció en els processos de transformació social, en complicitat amb els agents socials que treballen sobre el terreny.

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), creat el 1996, té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que es deriven de la seva interacció amb la societat. La visió de l’ICTA és la d’esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d’Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents agents socials, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

Arran de terra SCCL és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre formada per persones amb una formació acadèmica interdisciplinar, que integra aportacions de les ciències naturals i les ciències socials, i amb una dilatada experiència laboral en recerca, divulgació, formació i dinamització d’iniciatives locals de Transició Agroecològica

pep-espluga

Josep Lluís Espluga Trenc
(IGOP)

Co-director acadèmic del postgrau i coordinador del Mòdul 2, sobre Metodologies d’investigació-acció per a la Transició Agroecològica. És professor del Departament de Sociologia de la UAB i investigador de l’IGOP. És Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i Doctor en Sociologia. Està especialitzat en sociologia de la salut, territori i medi ambient, amb particular èmfasi en la percepció social del risc, els conflictes socioambientals i la participació ciutadana, matèries sobre les quals ha impartit docència en diversos graus universitaris (Ciències Ambientals, Biotecnologia, Relacions Laborals, Periodisme i Sociologia). És col·laborador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB) i coordinador del Minor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global de la UAB.

viky

Victòria Reyes-García
(ICTA)

Co-directora acadèmica del postgrau. És Doctora en Antropologia i investigadora ICREA a l’ICTA-UAB. La seva recerca se centra en els beneficis generats pel coneixement ecològic local i en els efectes que l’economia de mercat provoca en aquest coneixement. És coordinadora del Laboratori de Etnoecologia a l’ICTA-UAB, i té una àmplia experiència en investigacions multidisciplinars col·laboratives amb antropòlegs culturals i físics, agrònoms, biòlegs i economistes. Té més de cinquanta publicacions en revistes indexades i actualment coordina projectes de recerca a Bolívia, Índia i Espanya.

foto-cv

Marina Di Masso Tarditti
(Cátedra de Agroecología – UVic)

Coordinadora del Módulo 4, sobre Sistemas Alimentarios Alternativos para la Transición Agroecológica, es codirectora e investigadora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. También es miembro en la misma universidad del grupo de investigación en Sociedades, Políticas y Comunidades Inclusivas y de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas. Es licenciada en Ciencias Ambientales y Doctora en Sociología por la UAB. Especializada en sistemas agroalimentarios alternativos, sus intereses de investigación se enmarcan en las sinergias entre la agroecología, la ESS y los feminismos para la promoción de alternativas socioeconómicas amplias. Dentro de este diálogo, actualmente trabaja en la construcción de un marco de análisis de viabilidad de los proyectos agroecológicos desde la economía feminista.

Correu electrònic: madimasso@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3756-1333


IMG-20200118-WA0007_red

Laura Calvet Mir
(Institut Metròpoli-UAB)

Coordinadora del Mòdul 3, sobre El Coneixement Ecològic Tradicional en la Transició Agroecològica. És investigadora en l’àrea de sostenibilitat urbana de l’Institut Metròpoli, on es focalitza en la part de sistemes alimentaris. També és investigadora vinculada al Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA) de la UOC. És llicenciada i doctora en Ciències Ambientals per la UAB. La seva recerca s’ha centrat principalment en l’agricultura urbana i rural, les transicions agroecològiques i la diversitat biocultural en un context de canvi global, amb particular atenció al canvi climàtic. En l’estudi dels sistemes socioecològics locals, ha combinat enfocaments etnogràfics amb mètodes quantitatius com l’estadística i l’anàlisi de xarxes socials. Els seus principals interessos de recerca són l’agrobiodiversitat, l’agroecologia, els serveis ecosistèmics, l’etnoecologia, coneixement ecològic tradicional, l’ecologia política i la governança dels socioecosistemes. 

Correu electrònic: Laura.Calvet@uab.cat
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7022-6342
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Laura_Calvet-Mir
Google scholar page: https://scholar.google.es/citations?user=6-8lH5wAAAAJ&hl=ca

ari

Ariadna Pomar León
(Arran de terra SCCL)

Coordinadora del Mòdul 1, Sistema Alimentari Global, Agroecologia i Sobirania Alimentària, i Mòdul 5, dedicat als Treballs Finals de Postgrau. Sòcia fundadora de la cooperativa de treball associat sense ànim de lucre Arran de terrades d’on realitza la seva activitat professional des de 2016. Llicenciada en Ciències Ambientals, té un Màster en Participació i Polítiques Locals per la UAB. Ha participat en diversos projectes d’investigació, així com en iniciatives de formació, divulgació i sensibilització entorn a la sostenibilitat i l’Agroecologia. Actualment, les seves línies de treball se centren en la promoció de la Dinamització Local Agroecològica, l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i l’Economia Social i Solidària.

Correu electrònic: ariadna@arrandeterra.org
Web: https://www.arrandeterra.org/

 

Ana-Pardo-cercle-600x600

Ana Pardo López
(Arran de terra SCCL)

Treballadora de la cooperativa de treball associat sense ànim de lucre Arran de terra, des d’on realitza la seva activitat professional des de 2022. Graduada en Filosofia, política i economia a la UPF i té un Màster en Polítiques socials i acció comunitària (IGOP-UAB). Ha treballat entorn a la sensibilització, dinamització, formació i activisme agroecològic especialment en temes relacionats amb la ramaderia extensiva, des de projectes vinculats amb el món de l’art i la cultura. Investiga sobre la potencialitat dels comunals com formes d’organització social transformadores. 

Correu electrònic: anapardo@arrandeterra.org
Web: https://www.arrandeterra.org/