Después de la excelente valoración realizada por el alumnado,,ca,el próximo mes de enero (2018) comenzará,,ca,Dinamización Local Agroecológica (,,ca,el posgrado responde a un enfoque transdisciplinar que articula las ciencias naturales y sociales; y combina los contenidos teóricos con los metodológicos,,ca,semana; el primero tendrá lugar al inicio del curso,,ca,Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y el Instituto,,ca,Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA),,ca,Barcelona (UAB),,lt,http: //,,en,http://www.uab.cat/web/postgra,,en,: Una vez realizada la inscripción,,ca,er período de inscripción: hasta el,,ca,er período de matriculación:,,ca,donde período de inscripción:,,ca,donde período de matriculación:,,ca de les edicions anteriors, el pròxim mes de gener (2018) començarà la quarta edició d’aquesta diplomatura semipresencial de postgrau. Per a aquesta nova edició s’actualitzaran continguts, es reforçarà l’estratègia docent basada en el treball en projectes aplicats a territoris i processos reals i concrets, i es seguirà posant èmfasi en les metodologies participatives per als processos de Dinamització Local Agroecològica (DLAe).

Per capacitar l’alumnat en el disseny i la implementació de nous projectes de DLAe, el postgrau respon a un enfocament transdisciplinar que articula les ciències naturals i socials; i combina els continguts teòrics amb els metodològics, la docència on-line amb sessions presencials, y la visita a iniciatives de DLAe de referència. Les sessions presencials es concentraran en tres caps de setmana; el primer tindrà lloc a l’inici del curs, el segon a mitjans i el tercer al final.

Aquesta formació està orientada a persones que treballen en els àmbits agroalimentari i del desenvolupament local des d’administracions públiques, organitzacions de la societat civil o empreses, així com a estudiants i investigadors/es. El curs és d’àmbit estatal i en conseqüència l’idioma vehicular de la formació serà el castellà.

El curso se desarrollará entre enero y junio,,ca,y está organizado por el Instituto,,ca,Gobierno y Políticas Públicas,,ca,i l'Institut,,en,Ciencia y Tecnología Ambiental,,ca,Universidad Autónoma,,ca,Abierto el periodo de inscripción de la IV edición de la Diplomatura de Postgrado,,ca de 2018, i està organitzat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Més informació:
http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/

Important: un cop realitzada la inscripció, heu d’escriure un correu-e a postgrado.dlae.uab@gmail.com amb el resguard d’haver realitzat la inscripción, el vostre CV i una carta de motivació.

En el primer període de matriculació només es podran matricular aquelles persones que s’hagin inscrit abans del 10 d’octubre i hagin estat admeses. Si quan acabi el primer període de matriculació queden places lliure s’obrirà un segon període d’inscripció i matriculació.

1er període d’inscripció: fins el 10 de octubre
1er període de matriculació: 10 de octubre-15 de novembre
2on període d’inscripció: 15-30 de noviembre
2on període de matriculació: 1-15 de diciembre