Torna el Diploma d’Especialització en Dinamització Local Agroecològica-UAB (VIII Edició) – (Antic Postgrau en DLAe)

T’interessa conèixer en profunditat les propostes de l’Agroecologia i les seves aplicacions en les àrees rurals, urbanes i periurbanes?

Vols adquirir coneixements crítics sobre les polítiques alimentàries i els reptes de futur dels nostres sistemes alimentaris?

Estàs implicat/da en un projecte local de promoció de la Transició Agroecològica i sents que et manquen eines per impulsar-lo?

Vols conèixer les iniciatives referents de Dinamització Local Agroecològica que s’estan desenvolupant a Catalunya i altres territoris de l’estat?Ja estan obertes les inscripcions. Més informació aquí

Després del canvi al format bianual i de l‘excel·lent valoració realitzada per l’alumnat de les edicions anteriors, entre els mesos de gener i juny del 2024 tindrà lloc la VIII Edició d’aquest Diploma semipresencial d’Especialització en Dinamització Local Agroecològica.

La DLAe és una estratègia innovadora de desenvolupament local i alhora una proposta metodològica que integra tècniques participatives, quantitatives i qualitatives d’anàlisi i intervenció en la realitat que té per objectiu promoure la Transició Agroecològica dels nostres territoris i sistemes alimentaris locals, per tal de fer-los més saludables, més justos i més sostenibles.

Per tal de capacitar l’alumnat en el disseny i la implementació de nous projectes de DLAe, el postgrau compta amb un enfocament transdisciplinar que articula aportacions de les ciències socials i les ciències naturals, i que combina continguts teòrics i metodològics, docència on-line amb sessions presencials, i la visita a iniciatives i projectes de DLAe de referència. Les sessions presencials es concentraran en tres caps de setmana: el primer tindrà lloc a l’inici del curs (19-21 gener), el segon a mitjans del curs (15-17 març) i el tercer al final (31 maig-2 juny).

Aquesta formació està orientada a persones que treballen en els àmbits agroalimentari i del desenvolupament local des d’organitzacions de la societat civil, administracions públiques o empreses, així com a estudiants i investigadors/es.

La VIII Edició del Diploma es desenvoluparà entre gener i juny de 2024 i està coordinada per un equip de cinc persones vinculades a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB), l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris (UVic), l’Institut Metròpoli i la cooperativa de treball associat Arran de terra SCCL.

Per a més informació podeu visitar la web del postgrau i veure aquest vídeo.

(Castellano)

Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje. ¡Muchas gracias!

Vuelve el Diploma de Especialización en Dinamización Local Agroecológica – UAB (VIII Edición) - (Antiguo Posgrado en DLAe)

¿Te interesa conocer en profundidad las propuestas de la Agroecología y sus aplicaciones en las áreas rurales, urbanas y periurbanas?

¿Quieres adquirir conocimientos críticos sobre las políticas alimentarias y los retos de futuro de nuestros sistemas alimentarios?

¿Estás implicado/a en un proyecto local de promoción de la Transición Agroecológica y sientes que te faltan herramientas para impulsarlo?

¿Quieres conocer las iniciativas de referencia en Dinamización Local Agroecológica que se están desarrollando en Catalunya y otros territorios del estado?


Ya está abierto el periodo de inscripción. Más información aquí.

Después del cambio al formato bianual y de la excelente valoración realizada por el alumnado de las ediciones anteriores, entre los meses de enero y junio de 2024 tendrá lugar la VIII edición de este Diploma semipresencial de Especialització en Dinamització Local Agroecològica.

La DLAe es una estrategia innovadora de desarrollo local y al mismo tiempo una propuesta metodológica que integra técnicas participativas, cuantitativas y cualitativas de análisis e intervención en la realidad que tiene por objetivo promover la Transición Agroecológica de nuestros territorios y sistemas alimentarios locales, para hacerlos más saludables, más justos y más sostenibles.

Para capacitar al alumnado en el diseño y la implementación de nuevos proyectos de DLAe, el posgrado cuenta con un enfoque transdisciplinar que articula aportaciones de las ciencias sociales y las ciencias naturales, y que combina contenidos teóricos y metodológicos, docencia on-line con sesiones presenciales, y la visita a iniciativas y proyectos de DLAe de referencia. Las sesiones presenciales se concentrarán en tres fines de semana: el primero tendrá lugar al inicio del curso (19-21 enero), el segundo a mediados del curso (15-17 marzo) y el tercero al final (31 mayo-2 junio).

Esta formación está orientada a personas que trabajan en los ámbitos agroalimentario y del desarrollo local desde organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas o empresas, así como a estudiantes e investigadores/as.

La VIII edición del Diploma se desarrollará entre enero y junio de 2024 y está coordinada por un equipo de cinco personas vinculadas al Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB), el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA-UAB), la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios (UVic), el Institut Metròpoli y la cooperativa de trabajo asociado Arran de terra SCCL.

Para más información podéis visitar la web del posgrado y ver este vídeo.