Equip promotor

La Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica és una iniciativa formativa promoguda, organitzada i coordinada per un equip transdisciplinar integrat per set persones vinculades a dos instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona: l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Les set persones que integren l’equip promotor del postgrau compten amb una dilatada experiència activista i professional, i amb un reconegut coneixement expert en els àmbits que constitueixen el cos teòric i metodològic de la Dinamització Local Agroecològica.

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), creat el 2001, és un institut universitari i interdisciplinari d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Reuneix professorat i investigadors/es de diferents disciplines científiques (ciències socials, ciències polítiques i sociologia, principalment, però també geografia, economia, antropologia i ciències ambientals, entre d’altres). El principal objectiu de l’IGOP és ser un espai de debat, generació i intercanvi de coneixement, compromès amb el rigor i l’excel·lència científica. I vol ser, alhora, un espai de formació, d’aprenentatge mutu i d’intervenció en els processos de transformació social, en complicitat amb els agents socials que treballen sobre el terreny.

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA),nascut el 1996, té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que es deriven de la seva interacció amb la societat. La visió de l’ICTA és la d’esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d’Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents agents socials, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

pep-espluga

Josep Lluís Espluga Trenc
(IGOP)

Co-director acadèmic del postgrau i coordinador del Mòdul de Metodologies d’investigació orientades a l’acció. És professor del Departament de Sociologia de la UAB i investigador de l’IGOP. És Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i Doctor en Sociologia. Està especialitzat en sociologia de la salut, territori i medi ambient, amb particular èmfasi en la percepció social del risc, els conflictes socioambientals i la participació ciutadana, matèries sobre les quals ha impartit docència en diversos graus universitaris (Ciències Ambientals, Biotecnologia, Relacions Laborals , Periodisme i Sociologia). És col·laborador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB) i coordinador del Minor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global de la UAB.

viky

Victòria Reyes-García
(ICTA)

Co-directora acadèmica del postgrau. És Doctora en Antropologia i investigadora ICREA a l’ICTA-UAB. La seva recerca se centra en els beneficis generats pel coneixement ecològic local i en els efectes que l’economia de mercat provoca en aquest coneixement. És coordinadora del Laboratori de Etnoecologia a l’ICTA-UAB, i té una àmplia experiència en investigacions multidisciplinars col·laboratives amb antropòlegs culturals i físics, agrònoms, biòlegs i economistes. Té més de cinquanta publicacions en revistes indexades i actualment coordina projectes de recerca a Bolívia, Índia i Espanya.

daniel-lopez1

Daniel López García
(UPO)

Coordinador del Mòdul L’Agroecologia en un món rural en transformació. És investigador vinculat amb les universitats Pablo de Olavide (Sevilla); del País Basc (UPV / EHU); i la UAB; i treballa al seu torn com a consultor independent. És Llicenciat en Biologia i doctor en Agroecologia per la Universitat Internacional d’Andalusia. Ha treballat en diversos projectes nacionals i internacionals de recerca, així com en nombrosos projectes de dinamització local agroecològica. Ha escrit diversos articles, manuals i llibres sobre aspectes relacionats amb la DLAe; i les seves línies de treball se centren en les metodologies participatives per a la transició agroecològica i les xarxes alimentàries alternatives.

guillem

Guillem Tendero Acin
(IGOP)

Coordinador del Mòdul del Treball Final de Postgrau. Soci fundador de l’associació Arran de terra. És investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB, membre de l’Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya i consultor independent. És Llicenciat en Ciències Ambientals i té un Màster en Estudis Ambientals per la UAB. Ha treballat en diversos projectes nacionals i europeus de recerca, així com en nombroses iniciatives de formació, sensibilització i divulgació. Ha escrit diversos articles i és coautor de diversos manuals i llibres sobre Agroecologia i Sobirania Alimentària. Les seves línies de treball se centren en el foment i el desenvolupament de la Dinamització Local Agroecològica, l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària.

foto-cv

Marina Di Masso Tarditti
(ICTA)

Coordinadora del Mòdul de Xarxes Alimentàries Alternatives. És llicenciada en Ciències Ambientals i Doctora en Sociologia per la UAB. Actualment és investigadora postdoctoral a la UOC y UVic-CC. La seva recerca es desenvolupa en el camp de la sociologia ambiental, amb especial interès per l’estudi del sistema agroalimentari des d’una perspectiva crítica i de transformació social. Ha participat en nombrosos projectes internacionals, així com d’àmbit estatal. És membre del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB) i ha estat tutora del curs en línia sobre Sobirania Alimentària organitzat per aquest grup.

laura calvet

Laura Calvet Mir
(UOC)

Coordinadora del Mòdul de Coneixement Ecològic Tradicional del postgrau. És investigadora sènior a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i investigadora vinculada a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Universitat Autònoma de Barcelona). És llicenciada i doctora en Ciències Ambientals per la UAB. Ha treballat en projectes interdisciplinars nacionals i internacionals des de 2007 amb antropòlegs, sociòlegs, biòlegs, agrònoms, economistes, urbanistes i arquitectes paisatgistes, entre d’altres. Les seves línies d’investigació se centren en l’agroecologia, la etnoecología, el coneixement ecològic tradicional, la conservació de la biodiversitat, els serveis dels ecosistemes, l’ecologia política, i l’anàlisi de xarxes socials per millorar la governança dels recursos naturals.

ari

Ariadna Pomar León
(IGOP)

Responsable de l’Àrea de Secretaria Tècnica del postgrau. Sòcia fundadora d’Arran de terra. És investigadora vinculada a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB i membre de l’Aliança de la Sobirania Alimentària de Catalunya. És Llicenciada en Ciències Ambientals i té un Màster en Participació i Polítiques Locals per la UAB. Durant set anys va ser secretària tècnica i coordinadora de projectes de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA). Ha participat en diversos projectes d’investigació, així com en iniciatives de formació, divulgació i sensibilització entorn a la sostenibilitat i l’Agroecologia. Actualment les seves línies de treball se centren en la promoció de la Dinamització Local Agroecològica, l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària.