Aqui pots visionar la sessió que va tenir lloc a manresa

Gràcies!