Video parcial de la sessió que va tenir lloc a l’IGOP el dia

Gràcies!