Estem molt contentes de poder fer difusió d’aquest article per la revista Agriculture and Human Values, que analitza els impactes sobre el territori del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica.

Esperem que sigui del vostre interès. Podeu descarregar-lo aquí

A continuació us fem arribar un breu resum:

La crisi ambiental i socioeconòmica mundial de l’agricultura industrialitzada ha portat a l’aparició de l’agroecologia com un enfocament alternatiu que apunta a augmentar la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris des d’una perspectiva ecològica, social i econòmica. Amb un enfocament orientat a l’acció, l’agroecologia busca ampliar la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris en un procés anomenat “transició agroecològica”. Dins d’un enfocament holístic, les transicions agroecològiques es podrien entendre com a processos integrals de transició socio-tècnica del sistema agroalimentari. Per tant, com un canvi radical (però progressiu) d’un règim soci-tècnic a un altre, que implica un canvi en la tecnologia, les infraestructures, les cultures, les regles, els valors, les institucions i les pràctiques d’un sistema social. Dins d’aquest context hem examinat el postgrau en Dinamització Local Agroecològica de la Universitat Autònoma de Barcelona iniciat l’any 2014 (http://dlae.cat/), per comprendre millor el seu paper com una eina per promoure transicions agroecològiques. Amb una enquesta a 43 persones que han cursat el postgrau i 16 entrevistes en profunditat també a exalumnes hem pogut constatar que el postgrau pot influir en la reconfiguració del règim alimentari i en la transició agroecològica. El postgrau ha demostrat bons resultats en la reconfiguració de les visions del desenvolupament local entre els diferents actors del sistema agroalimentari (per exemple, la introducció de narratives innovadores i propostes d’acció dins dels professionals i autoritats del desenvolupament rural i local). La concepció del postgrau com un fòrum híbrid, és a dir, que reuneix una diversitat important d’actors del sistema agroalimentari, pot ser una eina eficaç per promoure perfils d’actors híbrids, tant en estudiants amb antecedents activistes o agricultors, com en tècnics de l’administració. Dins d’aquests fòrum híbrids, les interaccions entre els diferents actors actuen com un vector de canvi important d’una doble manera: (1) com una forma de generar confiança entre parells; i (2) com una forma de confrontar diferents visions dins dels sistemes agroalimentaris locals. Els actors híbrids conformats dins d’aquest fòrum actuen com un pont entre les diferents posicions i pràctiques en el món real, facilitant la comprensió i la cooperació posterior entre els diferents actors. Això porta a processos d’innovació col·lectiva.